Contactgegevens:

Two Ball Cane

Welkom bij de website van de Maçonnieke Vereniging “Two Ball Cane” (TBC). TBC is vooral een culturele reisvereniging, waarbij de contacten met Broeders in andere landen bovenaan staat. Culturele objecten en bijzondere gebeurtenissen worden vaak als reisdoel gesteld. Voor een 14-daagse strandvakantie kunt u beter elders boeken.

 

Structuur

TBC is een Maçonnieke reisvereniging en evenementen organisatie, voortgekomen uit een spontaan ondernomen reis naar Hongarije, wat toen heette de ‘Wenen, Budapest, Praag’ reis. Na terugkomst werd nagedacht over een meer gestructureerde vereniging die rekening en verantwoording aan de leden moest afleggen. Daarom is er ook gekozen voor registratie bij de Kamer van Koophandel met de daarbij horende Statuten en Reglementen.

Jaarlijks wordt een Reünieavond van de afgelopen reizen en evenementen gehouden waarbij tevens de Penningmeester met de jaarcijfers komt, welke door een kascommissie zijn gecontroleerd. Ook wordt dan door de leden bepaald welk reisdoel er de volgende keer aanbod komt. Alle bestuursleden zijn vrijwilligers en er wordt door de vereniging geen winst gemaakt. Niemand hoeft zijn brood er mee te verdienen of zijn pensioen ermee aan te vullen en er zijn dus ook geen aandeelhouders waarvoor de pot moet worden gevuld. Daardoor is de vereniging uniek in zijn soort.

 

Lidmaatschap

Over het lidmaatschap van de vereniging beslissen de leden. Veelal zal dat geen problemen geven, indien het lid met goede naam bekend staat. Ook de weduwen van overleden Broeders kunnen lid worden, evenals hun ongetrouwde dochter. Natuurlijk dient men in de eerste plaats Vrijmetselaar te zijn. Per slot van rekening is de vereniging er voor de broeders en is het geen professionele reisorganisatie, waar heel wat meer voor komt kijken.

Om de administratiekosten te kunnen dekken wordt per kalender jaar een bedrag van € 11,25 per persoon gevraagd.

Wat voor soort leden heeft de vereniging? Tegenwoordig zijn vooral de jongere broeders te druk met hun gezin bezig om mee op reis te kunnen. Ook hun carrière is dermate veeleisend dat zij zich moeilijk zomaar los kunnen maken. Vandaar dat specifiek naar de wat oudere broeder wordt gekeken. Fit genoeg om op reis te gaan en jong genoeg om ondernemend te zijn en nieuwe kennismakingen tegemoet te treden. Ook zal bij hen het financiële aspect van dergelijke reizen minder een rol spelen.

 

 

Activiteiten

Gedurende de afgelopen 10 jaren zijn de leden in de meeste Europese landen geweest. Vele Loges zijn bezocht of heeft men Broeders uit dat land ontmoet. Ook is de vereniging naar Suriname geweest om daar eens met de broeders in contact te treden en hun land te doorkruisen. Vrij recent nog is de vereniging naar Rusland geweest. Doorgaans worden reizen van 10-12 dagen in de periode eind april begin mei gemaakt, maar natuurlijk afhankelijk van het reisdoel zijn andere perioden ook mogelijk.

 

 

Reiskosten

In het verleden werd tegen geringe kosten en met eenvoudige middelen een reis ondernomen. Tegenwoordig zijn het niet meer die eenvoudige middelen waar de leden naar streven. Veelal wordt met een ‘Royal Class’ bus gereisd, met niet meer dan 30—35 personen, die per reis kunnen deelnemen. Hotels van goede klasse is een stringente eis van de leden. Ook aan de maaltijden worden eisen gesteld. Zij hebben geen behoefte om op een schoen en een slof op reis te gaan. Voor massatoerisme kan men beter een van de vele andere reisorganisaties in de arm nemen, dat is goedkoper. De reisdoelen van TBC zijn veelal precies omschreven en zijn dus per definitie altijd duurder dan de profane reisorganisatie aanbied. Ook het aantal dagen is veelal afwijkend van de normale reisduur van reisorganisatie. Ook zijn alle gemaakte kosten en binnenkomende gelden transparant en zichtbaar voor alle leden. Een groot voordeel is het, dat men niet vaak met totaal onbekenden op reis gaat, zoals de bekende busreizen uit de vele advertenties.

 

Toekomstige reizen

Plannen om naar Israel te gaan zijn nog niet vervult, maar kan altijd nog komen als de situatie daar zich ertoe leent. De contacten met de Turkse Broeders zijn dusdanig dat de vereniging uitgenodigd is om hen daar te kunnen ontmoeten.

In november 2011 staat  wederom een bezoek aan Suriname op het programma om met de Broeders aldaar hun 250 jarig bestaan van een Loge te vieren. Details daarover zijn nog niet te geven, maar deelnemers hiervoor melden zich al aan. Ook staat nog een reis naar Bangkok op de wachtlijst.

In het verleden werden, zoals reeds gesteld, busreizen georganiseerd. Om aan een redelijke prijs kwaliteitsverhouding te komen moesten er dan wel minimaal 25 personen aan deelnemen. Ook kwam men dan in de hotels aan een redelijke korting. Dat is jarenlang nooit een probleem geweest. Met de huidige financiële wereldcrisis is elke Euro er een. Zodoende konden een aantal geplande reizen niet doorgaan vanwege een te gering aantal deelnemers.

De tegenwoordige opzet is meer een facilitaire, dan met een grote groep op reis te gaan. Met andere woorden de Vereniging wil de administratieve handelingen voor de leden begeleiden, door tickets te verzorgen, hotels uit te zoeken en te boeken en transport te organiseren. Dat gaat tegen de dan geldende prijzen, welke totaal afhankelijk zijn van het aantal deelnemers. In ieder geval zijn in sommige gevallen, door het opgebouwde netwerk, interessante prijzen te melden voor bepaalde bestemmingen. Een bepaalde overhead kent de Vereniging niet, dat is ook een voordeel.

 

Info:

Informatie over lidmaatschap of reizen kunt u altijd aanvragen via email: tbc@freemasonry.nl

 

Tekstvak: TWO BALL CANE

Suriname 2011